POTATO CLOTHING

  POTATO CLOTHING

  POTATO CLOTHING

  hotline: 012 6542 2456 - 0127 825 5564
  • :
  |
  Facebook Instagram Email Potato
  COTTON 65/35 4C
  Trắng
  Xám Tiêu
  Xám Khói
  Xám Chuột
  Đen
  Ngọc Lợt
  Ngọc Thoa
  Ngọc Đậm
  Vịt 1116
  Vịt 2
  Oliu
  Mía
  Chuối
  Lá Đậm
  Két 1325
  Két 1734
  Ve Chai 1115
  Cà Lợt
  Tím
  Biển
  Thiên Thanh Lợt
  Thiên Thanh 1250
  Ya
  Công 1613
  Công 1032
  Công 1736
  Bích 1010
  Xanh Đen
  Hồng Phấn Lợt
  Hồng 1238
  Đào
  Sen
  Tôm
  Dâu 1787
  Dâu 1074
  Dâu 1572
  Cẩm
  Mơ Lợt
  Mơ 1524
  Vàng 1770
  Cúc
  Vàng Liễu
  Bò 1602
  Bò 1025
  Bò 1688
  Cà Phê
  Cacao
  Nâu
  Cam 1237
  Cam 1172
  Cam 1242
  Đỏ Tươi
  Đỏ Đô
  Ngói Lợt
  Ngói Đậm
  Đối tác
  Aiesec Vietnam Yeah1 Network logo Hutech Logo CGV Logo HoasenUni logo California FYC logo RMIT logo The Coffee House logo